Copyright © 2011 by "petriver"  ·  All Rights reserved  ·  email: admin@systemaostrava.cz
 
SYSTEMA  v  ABU Ostrava a vznik Systema Ostrava

První setkání s „rukopáškou“ mi zprostředkoval  Alexander V.RYABOV, který od r. 1991 do ĆR  přijížd
ěl na několikaměsíční stáže. Přestože jeho výuka byla zprvu deklarovaná jako „ zdravotní cvičení a tai-chi“, většina individuálních  cvičení na uvolnění těla, koordinaci pohybů, rovnováhu těla, ale i párové či skupinová cvičení na rozvoj reakce, palpační vnímavosti, nekladení odporu atd. dala jednoznačně tušit návaznost na „rukopášnyj boj“.      
Díky úzké osobní vazbě s ing. Luďkem PRUDKÝM - tehdy již oficiálně jmenovaným osobním žákem A.V.Ryabova - se podařilo navázat kontakt s p. Ryabovem natolik, že tento přijel do Ostravy jako hlavní lektor „Letní školy bojových umění“,  pořádané je dnech 24. -27.června 1994 a  které  se  zúčastnilo přes 100 cvičících z ČR a SR. V přímé návaznosti na tuto akci mne pozval p. Ryabov  na svůj uzavřený seminář,  který proběhl  12.-14.srpna 1994 v Kroměříži s omezených počten 12 osob.

Veškeré informace, základní dovednosti a metodické podněty získané během setkání s p.Ryabovem a dalších laskavých konzultací ing.Prudkého, byly urychleně a s patřičnou pozorností zakomponovány do lekcí skupiny ZEN.  Lze tedy říci, že od září 1994 se principy SYSTEMY, stejně jako mnohá průpravná cvičení, staly nedílnou součásti výukového programu ABU Ostrava. V říjnu 2000 začal lekce  tai-chi  navštěvovat ruský homeopat MUDr. Jurij A.VOLGAPKIN,  jenž  svoji odbornou poradenskou praxi provozoval v Ostravě v letech 1999-2006. Při osobním rozhovoru s ním po krátké době vyšlo najevo, že v Rusku dlouhodobě praktikuje  bojové umění „ruskij stil“ pod vedením instruktorů A.A. Kadočnikova a pravidelně  se také  účastní  seminářů  osobně vedených  touto významnou autoritou. Společná individuální cvičení a konzultace s p. Volgapkinem, stejně jako poskytnuté výukové materiály byly dalším významným zdrojem poznání principů ruského boj. umění.Rovněž tyto poznatky byly okamžitě promítnuty do tréninkových plánů skupiny ZEN v ABU Ostrava.

Na března 2006 se mistr p.Jozef Brudny při mé osobní návštěvě v polské Pszczyně (u příležitosti jeho narozenin) poprvé zmínil o ruském bojovém umění SYSTEMA. Vyjádřil se o něm s respektem a zároveň mne vyzval, abych tomuto stylu věnoval svoji pozornost s ohledem na nabízející se návaznost s pszczynskou školou boje zblízka. 10.3 2007 jsem se spolu s několika instruktory ABU Ostrava zúčastnil v Goczalkovicích jednoho z pravidelně pořádaných seminářů Pszczynské akademie bojových umění  - PASW, tentokrát zaměřeného na Systemu. Výuku vedl hlavní instruktor Systemy v ČR p. David Sýkora, s nímž jsem byl prostřednictvím p.Brudného seznámen.  Po semináři jsem s p. Sýkorou dohodl možnosti spolupráce ABU Ostrava a Systema Czech Republic včetně upřesnění konkrétních forem této činnosti.

5.5.2007 se v Ostravě uskutečnil první oficiální seminář vedený p.Sýkorou, pořádaný pod hlavičkou nově založené Systemy Ostrava. Od té doby proběhlo již 15 seminářů, v průměru 2-3 ročně. Na podzim 2007 také proběhl první oficiální nábor do kurzů pro veřejnost a od  šk.roku 2007/08 byla zahájena pravidelná výuka Systema v Ostravě. Rok 2008 byl významný tím, že jsme měli možnost seznámit se se Sergejem V. Borščevem na jeho seminářích v Orlové. Za zcela zásadní považuji pak svoji účast na akci ,kterou pro omezený počet osob uspořádal v Brně ve dnech 25. - 28.11.2008  p.Sýkora. Měl jsem zde možnost nejen cvičit pod vedením S.Borščeva několik hodin denně , ale mohl jsem se s ním i osobně seznámit. Od té doby jsem s  Petrem Foltýnem resp. dalšími členy Systema Ostrava byl přítomen prakticky všech výukových akcí p. Borščeva v ČR,  naposledy v březnu 2012 v Olomouci, Praze a Brně.

Od září 2009 byly s ohledem na stále rostoucí počet zájemců o tréninky Systemy vytvořeny   2 samostatně cvičící skupiny - začátečníci a pokročilí. Lekce jsou vedeny dle detailně zpracovaných tréninkových plánů, respektujících postupný nárůst obtížnosti všech dílčích výukových témat.                                                                                                                           

Nadále probíhají jednodenní semináře pod vedením p. Sýkory a do dlouhodobého tréninkového programu jsou 2x ročně zařazena víkendová soustředění.  
Dle osobního vyjádření p. Davida Sýkory je „Systema Ostrava nejpočetnější a nestabilizovanější skupinou působící v rámci České asociace ruského bojového umění Systema v ČR a cvičící jsou na velmi solidní technické úrovni.“                                                                                                    
V rámci činnosti České asociace ruského bojového umění Systema se pravidelně účastníme celorepublikových setkání ve Zlatých Horách a na Ořechově.